Regulament

REGULAMENT CONCURS „Trending Influencers – invata din lucruri simple”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului interactiv cu premii „Trending Influencers – învață din lucruri simple” este GLOBAL RECORDS SRL, cu sediul Schitu, Str. Catedrala Tineretului, nr. 3, cam. 1, jud. Constanța, România, C.I.F. RO 26382443.
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.trendinginfluencers.com . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul „Trending Influencers – învață din lucruri simple” se desfăşoară exclusiv în data de 05 mai 2018, în intervalul orar 11:00 – 15:00, la Joben Bistro București.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
În ziua de 05 mai 2018, în intervalul orar 11:00-15:00, participanții la eveniment, care au un contract de reprezentare semnat pentru proiectul Trending Influencers, se vor putea inscrie in concurs, la una dintre urmatoarele 4 categorii, în funcție de numărul de urmăritori ai contului personal de Intagram:

Categoria 1: 1.000 – 5.000 urmăritori
Categoria 2: 5.001 – 20.000 urmăritori
Categoria 3: 20.001 – 50.000 urmăritori
Categoria 4: 50.001 – 100.000+ urmăritori

Pentru a se putea înscrie în concurs, aceștia vor trebui să posteze (upload) pe pagina lor de Instagram o fotografie cu tema “învață din lucruri simple” sub hashtagul #invatadinlucrurisimple.

Pentru a fi valide, toate fotografiile vor avea în descriere hashtag-urile dedicate concursului: #meritisafiisurprins, #invatadinlucrurisimple și hashtag-ul aferent categoriei, dupa cum urmeaza:
Categoria 1: #LidlCool
Categoria 2: #LidlFresh
Categoria 3: #LidlYum
Categoria 4: #LidlMiam

Procedura de desemnare a câștigătorilor:
La ora 15:00 se vor verifica toate fotografiile intrate în concurs, la fiecare dintre cele 4 categorii, prin contorizarea numărului de like-uri.
Pentru fiecare categorie, se va desemna câștigătoare persoana care a obținut cele mai multe like-uri la postarea înscrisă în concurs.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiile constau în 4 invitatii duble VIP la Electric Castle si 4 bilete la TIFF

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis exclusiv persoanelor fizice, care au un contract de reprezentare semnat de Global Records SRL, în proiectul Trending Influencers.
În cazul constatării folosirii unor conturi de Instagram false sau tentativelor de fraudare a acestui concurs, participanţii în cauză vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit, pe siteul www.trendinginfluencers.com

Regulament întocmit în data de 3 mai 2018, la București.